बचत गट – गटास लागणारे विविध अर्ज, मसुदे व ठराव

Price : Rs.200/- 

Language : Marathi 

Buy Now  (Seller : Instamojo.com) 

Buy Now (Seller : Pothi.com) 

या ई-पुस्तकातील विषय 

भाग १ 

 • संस्था परिचय
 • संस्थेकडे बचत गट नोंदणी बाबत 
 • बचत गट मोहिमेची मुहूर्तमेढ 
 • बचत गट म्हणजे काय ?
 • बचत गट सुरु करण्यापूर्वी 
 • बचत गटांची वैशिष्ठे 
 • बचत गटांचे फायदे 
 • यशस्वी बचत गटाचे रहस्य 
 • आदर्श बचत गट कसा बनवावा 
 • पहिल्या बैठकीत बनविण्यासारखे नियम 
 • बचत गटांच्या बैठका 
 • बचत गटांचे व्यवस्थापन 
 • हिशेब वह्या व इतर नोंदवह्या 
 • आर्थिक व्यवहार 
 • बँकेचे व्यवहार 
 • बचत गटाचे खाते बँकेसोबत संलग्न करणे 
 • बँक खाते उघडण्याबाबत 
 • बचत गटांचे अंतर्गत पत धोरण 
 • बचत गटांची प्रतवारी 

 

भाग २ 

 • इतिवृत्त लेखन 
 • बचत गट खाते बँकेत उघडण्याबाबाताचा प्रस्ताव
 • अंतर्गत कर्ज मागणी अर्ज 
 • अंतर्गत करारपत्र 
 • जमा खर्च पुस्तिका (पास बुक )
 • सभासद खातेवही व तेरीपत्रक 
 • नफा तोटा पत्रक 
 • वार्षिक ताळेबंद 
 • बचत खाते
 • कर्ज खाते
 • कॅश बुक
 • नोंदणीकृत नसलेल्या बचत गटांना बँके कडे खाते उघडण्याबाबत
 • अन्य विषय  

अन्य महत्वाची माहिती 

हे पुस्तक छापील स्वरुपात नसुन ते ई-पुस्तक (e-book म्हणजेच pdf) स्वरुपातले आहे.

 • पुस्तकाचे अनधिक्रुत वितरण टाळण्यासाठी पुस्तकास पासवर्ड देण्यात आला आहे.
 • पुस्तकाचे मुल्य प्राप्त झाल्यावर हे पुस्तक व त्याचा पासवर्ड ईमेल ने पाठविण्यात येईल.
 • हे पुस्तक तुम्ही इतरांना वितरित करु नये. तसे केल्याचे आढळले तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
 • हे पुस्तक केवळ मार्गदर्शक आहे, प्रत्येक बचत गटांची गरज व समस्या वेगवेगळ्या असतात. स्थानिक प्रश्नांप्रमाणेच निर्णय घ्यावेत.
 • शासकीय योजनांमधे बदल होत असतात, काही योजना ह्या बंद होतात, व नवीन योजना आखल्या जातात. पुस्तकातील योजना तुमच्या विभागात सुरु आहे की नाही याची प्रथम चौकशी करावी.
 • तुम्ही बचत गट पुस्तक मागविण्यासाठीचा अर्ज भरल्यावर वरील बाबी तुम्ही वाचल्या आहेत व त्या तुम्हाला मान्य आहेत असे समजले जाईल.