Akshardhara – Independence Day Contest


स्वयंसिद्धा – उमंग मंच द्वारे अक्षरधारा स्वातंत्र्य दिन विशेष विविध कला स्पर्धा आयोजन होत असून स्पर्धेची माहिती खालील प्रमाणे आहे. वयोगट :किमान 18 वर्ष भाषा :मराठी निबंध पाठविण्याची कालावधी : दिनांक 10 जुलै 2022 ते 31 जुलै 2022. विषय | विभाग 1. देशभक्ती वर स्लोगन स्पर्धा2. एका मिनिटाचे देशभक्ती वरचे गाणे रेकॉर्ड करून पाठवणे.3. देशावरील स्वलिखित कविता पाठवणे.4. […]