ZED Scheme


ZED Scheme As the MSMEs are amongst the strongest drivers of economic development, innovation and employment, it becomes imperative to strengthen their ecosystem. The Government of India envisioned the Zero Defect Zero Effect (ZED) initiative to enhance MSME competitiveness, make them sustainable and transform them as National and International Champions. MSME Sustainable (ZED) Certification is […]

MSME Innovation Scheme


MSMEs are the strongest drivers of Nation’s economic development, innovation and employment. It becomes imperative to strengthen MSME’s ecosystem by developing innovative solutions and applications which will help them to move up the value chain. The Government of India, therefore, envisioned creating MSME Innovative Scheme through combination of Incubation, Design intervention and IPR protection initiatives […]

बोलती हो


आजच्या यांत्रिक युगात सर्वजण जगण्याच्या धावपळीमध्ये व्यस्त आहे. कोणालाच कुणाचे सुखदुःख ऐकण्यास वेळ नाही. बरेच वेळा आपणांस कुणाच्यातरी आधाराची गरज असते किंवा किमान आपलं कोणीतरी ऐकून घ्यावं अशी अपेक्षा असते. आम्ही स्वयंसिद्धा फाउंडेशन आमच्या महिला भगिनींसाठी घेऊन आलो आहोत एक ऐकणारा कान! म्हणजेच बोलती हो यामध्ये तुम्ही तुमच्या व्यथा, तुम्हाला असणारे दुःख, तुम्हाला येणाऱ्या अडचणी […]