बोलती हो !!

बोलती हो

आजच्या यांत्रिक युगात सर्वजण जगण्याच्या धावपळीमध्ये व्यस्त आहे. कोणालाच कुणाचे सुखदुःख ऐकण्यास वेळ नाही. बरेच वेळा आपणांस कुणाच्यातरी आधाराची गरज असते किंवा किमान आपलं कोणीतरी ऐकून घ्यावं अशी अपेक्षा असते. …

swayamsiddha webinar

Webinars during Lockdown

Swayamsiddha Foundation organized various engaging webinars under Umang Manch during the lockdown period. These webinars were coordinated by Aradhi Thakoor, Director. Some of the prominent webinars are displayed below. and …