Exploring the Impact of Government of India’s Women Empowerment Initiatives


The Government of India has implemented several initiatives to empower women and promote gender equality. Some of the key initiatives include: These are some of the major initiatives undertaken by the Government of India to empower women and promote gender equality. While progress has been made, there is still a long way to go to […]

बोलती हो


आजच्या यांत्रिक युगात सर्वजण जगण्याच्या धावपळीमध्ये व्यस्त आहे. कोणालाच कुणाचे सुखदुःख ऐकण्यास वेळ नाही. बरेच वेळा आपणांस कुणाच्यातरी आधाराची गरज असते किंवा किमान आपलं कोणीतरी ऐकून घ्यावं अशी अपेक्षा असते. आम्ही स्वयंसिद्धा फाउंडेशन आमच्या महिला भगिनींसाठी घेऊन आलो आहोत एक ऐकणारा कान! म्हणजेच बोलती हो यामध्ये तुम्ही तुमच्या व्यथा, तुम्हाला असणारे दुःख, तुम्हाला येणाऱ्या अडचणी […]